Svatby

Svatba je mimořádná událost, se kterou jsou spojeny nejrůznější zvyky a tradice. Pokusíme přiblížit ty nejznámější a z našeho pohledu vděčné nejen pro pořízení jedinečných fotografií, ale hlavně ty, co jistě ocení Vaši rodiče, hosté a přátelé. Vaši rodiče budou jistě tyto zvyky a tradice očekávat, přátele snad dokonce punktovat a připravovat.

 

Svatební zvyky a tradice

Jelikož jde o to, abyste strávili co možná nejpříjemnější a nezapomenutelný den, tak jsme si dovolili vybrat jen ty nejznámější zvyky a tradice                              

a z nich označili ty,co jsou dle našich bohatých zkušeností příjemné jak pro Vás, tak jistě vzbudí úsměv na tvářích Vašich blízkých, hostů a přátel. Přesto jak se říká „všeho s mírou“, proto bychom doporučovali, abyste tyto tradice probrali s Vašim budoucím partnerem a zvolili jen ty které vás oslovili. Jistě opomeneme některé, které znáte, nebo jste měli možnost zažít na svatbách svých přátel.

Házení rýže

Házení rýže v době, kdy novomanželé vycházejí z radnice či kostela (vhodnou dobou je ale i svatební hostina),  je pohanský zvyk. Kdysi se na novomanželský pár házela životodárná semena, třeba obilí či oříšky a ty, které se uchytili na nevěstiných šatech, znamenali hojnost, plodnost a štěstí.

Něco nového, něco starého, něco modrého a něco půjčeného

Prastará tradice pocházející z Anglie hovoří o čtyřech základních věcech, které by nevěsta měla mít ve svatební den na sobě nebo alespoň při sobě.

„Něco nového“ symbolizuje štěstí v novém manželství, „něco starého“ zase úctu k rodině a úspěšné pokračování rodu. "Modrá barva" je již od dob Antiky spojována s čistotou a nevinností a "půjčená věc"  značí, že přátelé a blízcí, budou nevěstě nablízku, když je bude potřebovat.

Rozhazování květinových lupínků

Rozhazování květinových lupínků družičkami, které jdou v čele svatebního průvodu, před budoucími manželi, je stejně tak jako házení rýže pohanský zvyk, který má přilákat bohyni plodnosti.

 

Svatební brána

 

Svatební brána, ulička vytvořena svatebními hosty spojením rukou, kterou novomanželé procházejí (svatebčané se jim v tom snaží nenásilně zabránit), symbolizuje překonávání překážek v manželství. Ženichovi přátelé natáhnou po skončení obřadu před matrikou, kostelem … lano ozdobené květinami, stuhami nebo třeba i plechovkami či láhvemi, a nedovolí ženichovy projít, dokud se nevykoupí ze svých mládežnických hříchů.

 

Svatební dort

 

Svatební dort je symbolem plodnosti. Říká se, že kdo bude mít při krájení dortu ruku nahoře, ten bude mít v manželství navrch. Aby manželství vydrželo, musí nevěsta i ženich ochutnat svatební dort. Ani svatebčané by neměli dort odmítnout, přineslo by to smůly i snoubencům. Aby neměla nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, nesmí péct ani jinak pomáhat s pečením svatebních koláčů, dortu a cukroví. Které družičce se ukrojený kousek ze svatebního dortu na talířku převrátí, do roka se vdá anebo zůstane sedm let neprovdána. Uchovat jednu porci ze svatebního dortu patří rovněž ke starým tradicím. Aby svazek vydržel, novomanželé si zmrazí vrchní patro svého dortu a sní si ho společně při prvním výročí.

Námi osvědčené a doporučené tradice

 

Rozbíjení talíře

 

Rozbitý talíř před vstupem na svatební hostinu, který „musí“ novomanželský pár uklidit, je symbolikou štěstí („střepy přinášejí štěstí“) a harmonického manželství (vzájemná spolupráce novomanželů).

 

Společné pojídání polévky

 

Společné pojídání polévky novomanželů z jednoho talíře, které se odehrává na svatební hostině, nesymbolizuje „pouze“ jejich soudržnost a spolupráci, ale také „společný krajíc chleba“, z kterého je třeba brát i dávat rovným dílem.

 

Krájení svatebního dortu

 

Krájení svatebního dortu přichází po svatebním menu, po prvním tanci nebo po gratulacích. Vhodné je začít s krájením svatebního dortu v době, kdy je následně plánováno čtení svatebních gratulací a rozbalování dárků. Dort krájí nevěsta a ženich jí při tom drží ruku, Symbolizuje tím svou vůli pomáhat při domácích pracích. První kousek dortu podá ženich nevěstě, druhý nevěsta ženichovi. Další kousky dortu se podávají rodičům nevěsty, rodičům ženicha a teprve pak ostatním svatebním hostům.

 

Svatební kytice

 

Svatební kytici by měla nevěsta spatřit až v den svatby, kdy ji přinese ženich ( to ale neznamená, že si ji nemůže sama objednat, určitě je to lepší než nechat výběr jen na ženichovi. Na konci svatební hostiny hodí nevěsta kytici za hlavu mezi neprovdané dívky. Která dívka ji chytí, do roka se prý vdá.

 

Nevěstin podvazek

 

Každá nevěsta by měla mít podvazek, byť jen pro ozdobu. Na hostině ženich sundá nevěstě podvazek a napnutím jen vystřeluje mezi svobodné pány. Kdo jej chytí, do roka se ožení. Anebo ženich může podvazek vydražit.

 

Vybírání do střevíčku

 

Svědek nebo kamarád ženicha sundá nevěstě střevíček a vybírá do něj bankovky. Který ze svatebčanů dá nejvíc, může si s nevěstou zatančit.

 

Tradiční či novodobá výslužka

 

Výslužky, které vyjadřuje poděkování hostům za jejich dary a účast na svatbě. Výslužku zabalenou v ozdobných krabičkách nebo ozdobném papíře obvykle rozdává matka nevěsty při odchodu svatebčanů ze svatby. Výslužka v podobě koláčků se také dává matrikářce, oddávajícímu, fotografům, řidičům a ostatnímu svatebnímu personálu který se záslužně podílel na průběhu krásného svatebního dne. Novodobou výslužkou a stále častěji používanou může být i víno, ať již to, co jste si zvolili k svatebnímu menu, nebo vaše oblíbené či pojené s osudy novomanželů.